Old Testament Essays

ISSN 2312-3621

Welkom!

Welkom by Old Testament Essays, die amptelike joernaal van die OTWSA. Hierdie webtuiste dien as platform vir die instuur en portuurbeoordeling ("peer reviewing") van artikels. Sedert middel-2014 word dié prosesse volledig aanlyn bedryf. As u nog nie met hierdie stelsel gewerk het nie, laai gerus die gidse hieronder af; dit verduidelik die gebruik van die stelsel in eenvoudige terme. Let wel: weens tegniese beperkings is dié stelsel slegs in Engels beskikbaar.

LET WEL: U kan meer lees oor OTE se redaksionele beleid en riglyne op die "About"-bladsy.

Welcome!

Welcome to Old Testament Essays, the official journal of the OTSSA. This website serves as platform for the submission and peer reviewing of articles. Since mid-2014, these processes are fully handled online. If you are new to this system, please read our guidelines and download our guides below; they explain the use of the system in easy terms.

NOTE: You can read more about OTE's editorial policies and guidelines on the "About" page.

Download guides

1. How to register an account
2. Guide for article authors
3. Guide for peer reviewers

If you have any remaining questions after reading the guides, please contact the editor at ote-editor@otwsa-otssa.co.za.